Ắc quy Đồng Nai

Mục lục 

1. Giới thiệu về ắc quy Đồng Nai 12V

2. Phân loại ắc quy Đồng Nai 12V

2.1 Ắc quy nước Đồng Nai 12V

2.2 Ắc quy khô Đồng Nai 12V

3. Báo giá bình ắc quy Đồng Nai 12V

3.1 Báo giá bình ắc quy nước Đồng Nai 12V

3.2 Báo giá bình ắc quy khô Đồng Nai 12V

3.3 Báo giá bình ắc quy khô xe máy Đồng Nai 12V

3.4 Báo giá bình ắc quy dân dụng Đồng Nai 12V

4. Nơi mua bình ắc quy Đồng Nai 12V chính hãng, uy tín?

5. Những câu hỏi thường gặp

1. Giới thiệu về ắc quy Đồng Nai 12V

2. Phân loại ắc quy Đồng Nai 12V

2.1 Ắc quy nước Đồng Nai 12V

2.2 Ắc quy khô Đồng Nai 12V

3. Báo giá bình ắc quy Đồng Nai 12V

3.1 Báo giá bình ắc quy nước Đồng Nai 12V

Mã bình Gía (+VAT) Thông số Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) Sử dụng cho
NS40Z 850.000 12V - 35AH 196 127 199  
NS40ZL 850.000 12V - 35AH 196 127 199  
NS40ZLS 850.000 12V - 35AH 196 127 199  
NS60 950.000 12V - 45AH 236 127 199  
NS60L 930.000  12V - 45AH 236 127 199  
NS60LS 930.000 12V - 45AH 236 127 199  
N50 1.000.000 12V - 50AH 258 171 199  
N50ZL 1.100.000 12V - 60AH 258 171 199  
NS70 1.250.000 12V - 65AH 258 171 199  
N70 1.300.000 12V - 70AH 303 171 200  
N85 1.400.000 12V - 85AH 303 171 200  
N100 1.500.000 12V - 100AH 406 174 208  
N120 1.900.000 12V - 120AH 502 180 209  
N135 2.150.000 12V - 135AH 508 222 208  
N150S 2.150.000 12V - 135AH 508 222 208  
N150 2.250.000 12V - 150AH 505 220 209  
N180 2.750.000 12V - 180AH 508 273 215  
N200S 2.750.000 12V - 180AH 508 273 215  
N200 2.900.000 12V - 200AH 518 275 214  
N200Z 3.000.000 12V - 210AH 518 275 214  

 

3.2 Báo giá bình ắc quy khô Đồng Nai 12V

Mã bình Gía (+VAT) Thông số Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) Sử dụng cho
CMF 40B20 950.000 12V - 35AH 196 136 200  
CMF 44B20 1.050.000 12V - 43AH 196 136 200  
CMF 50B24 1.150.000 12V - 45AH 236 127 200  
CMF 50D20 1.250.000 12V - 50AH 206 174 200  
CMF 55D23 1.400.000 12V - 60AH 232 171 200  
CMF DIN60-LBN 1.350.000 12V - 60AH 242 174 190  
CMF 80D26 1.500.000 12V - 70AH 258 171 203  
CMF 75D31 1.500.000 12V – 75AH 303 174 203  
CMF 105D31 1.650.000 12V - 90AH 303 171 203  
CMF 31800 1.700.000 12V – 100AH 330 171 215  
CMF 31S-800 1.700.000 12V - 100AH 330 171 215  
CMF DIN100 1.700.000 12V - 100AH 350 174 190  

 

3.3 Báo giá bình ắc quy khô xe máy Đồng Nai 12V

Mã bình Gía (+VAT) Thông số Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) Sử dụng cho
PTZ4V 240.000 4V - 3AH 113 70 85  
PTX5L 250.000 12V - 5AH 113 70 85  
PTZ5L 250.000 12V - 4AH 113 70 85  
PTX6HL 270.000 12V - 5AH 120 60 130  
PTZ6HL 300.000 12V - 6AH 120 60 130  
PTZ6L 300.000 12V - 6AH 113 70 105  
PTZ7A 400.000 12V - 7AH 150 87 93  
PTZ7L 400.000 12V - 7AH 113 70 130  
PTX9 430.000 12V - 9AH 150 87 105  

 

3.4 Báo giá bình ắc quy dân dụng Đồng Nai 12V

Mã bình Gía (+VAT) Thông số Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) Sử dụng cho
N25 600.000 12V - 25AH 246 96 160 Kích cá, thắp sáng
N30 700.000 12V - 30AH 288 99 172 Kích cá, thắp sáng

4. Nơi mua bình ắc quy Đồng Nai 12V chính hãng, uy tín?

5. Những câu hỏi thường gặp

 

zalo-icon