Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

 DUYPHATBATTERY.VN

1. Thanh toán tại cửa hàng

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng
  • Bước 2: Khách hàng và nhân viên bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)
  • Bước 3: Nhân viên bán hàng xác nhận thông tin khách hàng
  • Bước 4: Khách hàng đến cửa hàng
  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán tại cửa hàng

2. Thanh toán tại nhà

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng
  • Bước 2: Khách hàng và Nhân viên  bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).
  • Bước 3: Nhân viên bán hàng xác nhận thông tin khách hàng
  • Bước 3: Nhân viên bán hàng yêu cầu nhân viên kỹ thuật đi giao hàng và lắp đặt (nếu có yêu cầu) cho khách hàng
  • Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên kỹ thuật của Duy Phát Battery
zalo-icon